MENU

Aktuální nabídka volných míst

23. února 2017

Blanenská slévárna Ernst Leopold od počátku roku plní obchodní i výrobní plán pro rok 2017. Společnost získává nové zákazníky ze zahraničí i z domácího trhu a přijímá jejich požadavky na dodávky výrobků ve sjednaném termínu, objemu a kvalitě.

Pro zajištění personální stability a kvality výroby hledáme zaměstnance několika dělnických profesí, především pak slévárenské dělníky. Aktuální nabídku volných míst najdete v personální části webových stránek.

Všem zaměstnancům mj. nabízíme příspěvek na stravování a příspěvek na penzijní připojištění.

Jakékoli dotazy ohledně možnosti pracovního uplatnění v blanenské slévárně Ernst Leopold, včetně programů pro studenty všech typů škol, směřujte na personální oddělení: tel.: +420 516 427 116, personalni@ernstleopold.cz.

starší