MENU

Investice v roce 2017: ekologie, energetika a konkurenceschopnost

3. února 2017

Blanenská slévárna Ernst Leopold bude v roce 2017 investovat sto milionů korun do modernizace výrobních technologií a do vylepšení pracovních podmínek a zázemí zaměstnanců. Letos se vylepší mj. technologie tryskání a žíhání, technologie regenerace formovací směsi a odsávání na ocelárně. Všechny uvedené investice jsou současně významnými ekologickými opatřeními, neboť dojde k razantnímu snížení produkce odpadních látek, prašnosti, spotřeby vody a úspoře elektrické energie.

Jednatel společnosti Zdeněk Tužička očekává, že se efekt investic rychle promítne do celkové efektivity výroby: „Máme spočítáno, že modernizace technologií přinese u jednotlivých výrobních operací energetickou úsporu v řádech desítek procent, vzroste rychlost výroby a současně se zvýší její kvalita. Na některých pracovištích zásadně snížíme podíl namáhavé a rizikové práce a celkově vylepšíme pracovní podmínky našich zaměstnanců. Všechny investice se navíc pozitivně promítnou do zvýšení naší konkurenceschopnosti. Na globálním trhu je potřeba mít schopnost reagovat na požadavky zákazníků rychle a plánované investice nám tuto schopnost dají. Ve stejném duchu již nyní připravujeme další investice pro rok 2018 a roky následující.

Ilustrační foto Ernst Leopold

starší