MENU

Kašna svaté Markéty má dnes svátek

13. července 2017

U příležitosti svátku všech Markét odkazujeme na jednu jmenovkyni, která se „narodila“ v přímo v dílnách blanenské slévárny Ernst Leopold…

Litinová kašna svaté Markéty se od roku 1836 nachází ve Vídni na náměstí Margaretenplatz. Tato jedinečná kašna je osazena litinovou sochou svaté Markéty, kterou odlili ve 30. letech 19. století zruční slévači blanenských železáren. Kašnu i s kamenným podstavcem navrhl jeden z nejslavnějších italských architektů Pietro Nobile (1774-1854) a realizace k vytvoření modelu svaté Markéty se ujal významný rakouský sochař té doby Johann Nepomuk Schaller (1777-1842).

Nobile a Schaller spolupracovali s blanenskými železárnami díky své známosti s Karlem von Reichenbachem, tehdejším ředitelem salmovských železáren. Již v roce 1824 dostaly blanenské železárny zakázku na odlití soch k výzdobě Hradní vídeňské brány a jejího okolí. Ty pak dodaly na střechu brány sochu řecké bohyně Niké, na obelisk před Hradní bránu sochu Panny Marie s Ježíškem a do klášterů skotských mnichů Pannu Marii se žezlem, lidově nazývanou Černá Matka Boží. Vše podle návrhů architekta Nobileho a modelů Schallerových soch.

Kašna svaté Markéty byla slavnostně odhalena v listopadu 1836 a až do roku 1843 sloužila zároveň jako studna, když byla jediným veřejným zdrojem pitné vody v okolí. V tomto roce byl uveden do provozu vodovod císaře Ferdinanda. V roce 1886 musela být kašna z důvodu rekonstrukce kanalizace o několik metrů přesunuta a zároveň došlo k jejímu restaurování, kterého se ujal sochař William Sturm. Pod Schallerovou sochou svaté Markéty se vybudoval nový kamenný podstavec se dvěma půlkruhovými nádržemi, chrličem a nápisem. Celému tomuto dílu se v roce 2002 dostalo ocenění, když bylo prohlášenou rakouskou vládou za kulturní památku. Nemalou zásluhu na tom mají zruční blanenští dělníci.

(s využitím článku na Blanensko.cz)

starší