MENU

Ukončení insolvenčního řízení Ernst Leopold s.r.o.

23. prosince 2016

Blanenská slévárna Ernst Leopold s potěšením informuje, že Krajský soud v Brně v úterý 20. prosince 2016 svým usnesením vzal na vědomí, že společnost splnila reorganizační plán, jehož součástí bylo mj. vyrovnání všech oprávněných pohledávek přihlášených v rámci insolvenčního řízení.  Uveřejněním tohoto usnesení v Insolvenčním rejstříku dojde (víceméně přesně po roce) k ukončení insolvenčního řízení. Tato skutečnost je již nevratná, není proti ní odvolání, ani ji nejde nijak jinak změnit.

Slévárna Ernst Leopold vstoupí do roku 2017jako zcela standardní firma, což pro naše zákazníky ovšem nebude žádnou novinkou, neboť i letos jsme, navzdory insolvenčnímu řízení, vyráběli a dodávali naše výrobky v objednaném množství, kvalitě i termínu. Budeme však mít volnější ruce co se například investic týče; již v příštím roce máme v úmyslu začít modernizovat výrobní zařízení, investujeme také do energetiky, bezpečnosti, ekologie a dalších oblastí,“ říká Zdeněk Tužička, jednatel společnosti Ernst Leopold.

Slévárna Ernst Leopold v roce 2016 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, vyrábí bez provozního úvěru, řádně, tj. v termínu a v plné výši, hradí veškeré pohledávky.

Výroba se u nás nezastaví ani v posledních dnech roku. V roce 2017 budeme pokračovat ve zvyšování objemu a optimalizace výrobních kapacit a kvality produkce. Bude také pokračovat celková stabilizace společnosti, přičemž si se znalostí obchodního výhledu pro rok 2017 dovolím optimistickou předpověď, že příští rok bude pro blanenskou slévárnu Ernst Leopold rokem dobrým,“ říká Zdeněk Tužička a dodává: „Děkuji našim zaměstnancům i obchodním partnerům za podporu a spolupráci, přeji všem pokojný konec roku, štědré Vánoce a mnoho elánu, sil a pevné zdraví v roce 2017.

starší