MENU

Výběr z výroční zprávy Ernst Leopold

21. června 2017

Blanenská slévárna Ernst Leopold v souladu se zákonem zveřejnila ve Sbírce listin výroční zprávu, účetní uzávěrku a zprávu o vztazích, vše za rok 2016.

Z dokumentů vybíráme následující skutečnosti:

  • S účinností od 1. 4. 2016 byla zavedena nová organizační struktura společnosti: byly ustaveny 4 produktové týmy (tuzemsko – zahraničí – umělecká litina – modelárna), jejichž vedoucí jsou zodpovědní za řízení a koordinaci všech procesů s jednotlivými odbornými útvary.
  • Společnost produkuje cca 2 až 2,5 % z celkové výroby odlitků v ČR.
  • Cca 33 % produkce směřuje na export, především do zemí EU.
  • V roce 2016 byla vyrobena 4 531 tuna odlitků z šedé litiny, 722 tuny odlitků z tvárné litiny a 977 tun ocelových odlitků.
  • Provoz ocelárny se v roce 2016 věnoval především výrobě dílů určených pro energetické účely a petrochemický průmysl. U ocelových odlitků došlo k velkému nárůstu v oblasti dopravy.
  • Provoz šedé litiny se věnoval ze 70 % výrobě lisovacích nástrojů pro nářaďovny a kalírny. Poprvé zde byly odlity lisovací nástroje na polystyrenový model se zalitými trubkami. Stejná metoda byla následně použita i pro výrobu výrobků pro energetiku. U odlitků z šedé litiny jsme zaznamenali nárůst výroby na polystyrenové modely pro zákazníky z automobilového průmyslu.
  • Zvýšila se rovněž výroba odlitků na dřevěné modely pro zákazníky ze strojírenské oblasti.
  • Ve společnosti v roce 2016 průměrně pracovalo 298 zaměstnanců.

Vedení společnosti hodnotí rok 2016 jako dobrý. Věříme – a dosavadní výsledky tomu nasvědčují -, že letošní rok bude také úspěšný a v mnoha parametrech vylepšíme ukazatele roku 2016.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Přejeme hezké léto.

Blanenská slévárna Ernst Leopold (ilustrační obrázek)

starší