MENU

PROŠLI JSME ÚSPĚŠNOU RECERTIFIKACÍ

4. září 2018

V polovině tohoto roku prošla blanenská slévárna Ernst Leopold s.r.o. náročným recertifikačním auditem, který potvrdil připravenost našich výrobních i nevýrobních procesů v mezinárodním měřítku.

 Recertifikace proběhla pro původní standardy EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2008 přechodem na jejich nové verze EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015. Změny mezi oběma verzemi systému řízení EN ISO 9001 byly natolik zásadní, že nestačily pouze kosmetické úpravy stávajícího systému managementu a kvality, ale byla nutná jeho kompletní revize a přepracování.

Za dodavatele vzdělávacích a certifikačních služeb jsme zvolili mezinárodně uznávanou společnost DNV GL (Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd), se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Audit byl pro slévárnu Ernst Leopold s.r.o. velmi úspěšný. Nebyla zjištěna žádná závažná ani kritická neshoda s novou verzí standardu EN ISO 9001:2015 a přinesl nemálo pozitivních nálezů, které se staly podnětem pro vedení naší společnosti při zlepšování systému řízení pro další období.

Získaný „Certifikát systému řízení dle EN ISO 9001:2015“ s datem platnosti od 16.7.2018 najdete spolu s našimi dalšími více než 40 českými i mezinárodními certifikáty zde.

Největší rozdíly při přechodu na novou verzi standardu EN ISO 9001 jsme zaznamenali v těchto následujících sedmi bodech.

1. Po organizacích je při auditu vyžadována velmi důkladná analýza vlastních výrobních i nevýrobních procesů, vytvoření procesních map včetně znázornění návaznosti procesů a nároků na lidské i materiální zdroje.

2. U klíčových procesů bylo nutné predikovat veškerá možná rizika, která s nimi souvisí. Analýza slouží k podpoře a zlepšení procesního přístupu na všech úrovních řízení.

3. Nižší nároky na rozsah dokumentace systému řízení jakosti a její vedení v elektronické podobě.

4. Norma vyžaduje definici veškerých zainteresovaných stran ovlivňujících systém řízení jakosti včetně např. státních institucí, přejímacích organizací, vlastníků i zaměstnanců společnosti.

5. Kontext organizace musí obsahovat vnější i vnitřní vlivy, které mají dopad na kvalitu poskytovaných produktů.

6. Nová verze normy apeluje na zohlednění dlouhodobých cílů politiky kvality také na úrovni strategického vedení celé organizace.

7. Standard EN ISO 9001:2015 byl vytvořen v nové struktuře, která je nyní stejná u všech standardů (např. EN ISO 14001; EN ISO 18001 apod.). To umožňuje snazší integraci jednotlivých systémů řízení.

Věříme, že pro naše zákazníky je naše úspěšná recertifikace pozitivní zprávou a motivací k další spolupráci.

starší