MENU

Laboratoř

Pro interní potřebu i pro potřeby externích subjektů zajišťujeme chemické analýzy materiálů, mechanické zkoušky a metalografické rozbory struktury materiálů. Laboratoř poskytuje své služby v rozsahu specifikovaném zákazníky a v součinnosti s výrobními provozy; v případě potřeby jsme schopni analyzovat a vyhodnocovat vzorky v třísměnném (nepřetržitém) režimu.

Spektrometrická analýza tvárné a šedé litiny, uhlíkatých, nízko, středně a vysoko legovaných ocelí

(C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo ,V, Al, Mg, Ti, Nb, Sn, Pb, Sb, As, B, Zr, Co)

Přístrojové vybavení:

 • Atomové emisní spektrometry Leco GDS 750A a GDS 500A, spalovací analyzátor Leco CS 230.

Metalografické rozbory struktury ocelí a litin

Přístrojové vybavení:

 • MikroskopNeophot 21, Mikroskop Leco LX31 + CCD kamera

Kalibrace termočlánků a přístrojů pro měření teplot

Přístrojové vybavení:

 • číslicovýmultimetr M1T 290
 • termoelektrický snímač teploty Heraeus
 • kalibrační pícka Heraeus
 • termokompenzátor Norma

Mechanické zkoušky kovových materiálů

 • Zkoušky tahem při standardních teplotách – ČSN EN ISO 6892
 • Zkouška pevnosti ve střihu – ČSN 420342
 • Zkouška ohybem – ČSN EN ISO 7438
 • Zkouška rázem v ohybu při okolní a snížené teplotě – ČSN ISO 148-1
 • Zkouška tvrdosti dle Brinella – ČSN EN ISO 6506-1
 • Zkouška tvrdosti dle Vickerse – ČSN EN ISO 6507-1
 • Zkouška tvrdosti dle Rockwella – ČSN EN ISO 6508-1
 • Destruktivní zkoušky svarů – příčná zkouška tahem – ČSN EN ISO 4136
 • Destruktivní zkoušky svarů – zkouška ohybem – ČSN EN ISO 5173

Přístrojové vybavení:

 • Trhací stroje Amsler 600 kN
 • Schopper 300kN
 • Rauenstein 25kN
 • kyvadlový rázový zkušební stroj – zkouška Charpy
 • tvrdoměr Škoda Plzeň pro měření tvrdosti podle Rockwella
 • tvrdoměr WPM pro měření tvrdosti podle Brinella
 • tvrdoměr WPM pro měření tvrdosti podle Vickerse aBrinella