Menu

Laboratoř

Pro interní potřebu i pro potřeby externích subjektů zajišťujeme chemické analýzy materiálů, mechanické zkoušky a metalografické rozbory struktury materiálů. Laboratoř poskytuje své služby v rozsahu specifikovaném zákazníky a v součinnosti s výrobními provozy.

Věříme, že zkušenost je klíčová. Máme mnoholetou praxi ve slevárenství, rozumíme vašim potřebám od roku 1698.

Spektrometrická analýza

Materiály

Litiny a oceli

tvárné a šedé litiny, uhlíkaté, nízko, středně a vysoko legované oceli

Legury

C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo ,V, Al, Mg, Ti, Nb, Sn, Pb, Sb, As, B, Zr, Co

Přístrojové vybavení

Atomové emisní spektrometry

Leco GDS 750A a GDS 500A

Spalovací analyzátor

Leco CS 230

Metalografické rozbory struktury ocelí a litin

Přístrojové vybavení

Mikroskop

Neophot 21, Leco LX31 + CCD kamera

Kalibrace termočlánků a přístrojů pro měření teplot

Přístrojové vybavení

Číslicovýmultimetr

M1T 290

Termoelektrický snímač teploty

Heraeus

Kalibrační pícka

Heraeus

Termokompenzátor

Norma

Mechanické zkoušky kovových materiálů

Zkoušky

Zkoušky tahem při standardních teplotách

ČSN EN ISO 6892

Zkouška pevnosti ve střihu

ČSN 420342

Zkouška ohybem

ČSN EN ISO 7438

Zkouška rázem v ohybu při okolní a snížené teplotě

ČSN ISO 148-1

Zkouška tvrdosti dle Brinella

ČSN EN ISO 6506-1

Zkouška tvrdosti dle Vickerse

ČSN EN ISO 6507-1

Zkouška tvrdosti dle Rockwella

ČSN EN ISO 6508-1

Destruktivní zkoušky svarů – příčná zkouška tahem

ČSN EN ISO 4136

Destruktivní zkoušky svarů – zkouška ohybem

ČSN EN ISO 5173

Přístrojové vybavení

Trhací stroje

Amsler 600 kN,
Schopper 300 kN,
Rauenstein 25 kN

Zkouška Charpy

Kyvadlový rázový zkušební stroj

Měření tvrdosti podle Rockwella

tvrdoměr Škoda Plzeň

Měření tvrdosti podle Brinella

tvrdoměr WPM

Měření tvrdosti podle Vickerse a Brinella

tvrdoměr WPM