Menu

ERNST LEOPOLD A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Současná společnost směřuje nikoli pouze vpřed a „po nás potopa“, ale začíná se ohlížet za tím, co za sebou zanechává, což je bezpochyby správné. O jednotlivých krocích, jak dosáhnout co možná nejšetrnější produkce, se dá jistě sáhodlouze diskutovat, zvláště pak v oboru slévárenství. Faktem nicméně zůstává, že před novým směřováním nelze zavírat oči, ale je nutné hledat způsoby, jak minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a dosáhnout udržitelnější produkce.

„Společnost Ernst Leopold, která provozuje energeticky náročný podnik, dlouhodobě přikládá velký význam snižování emisí CO2 a provádění energeticky šetrných opatření ve prospěch životního prostředí,“ vyjádřil se k situaci Zdeněk Tužička, jednatel společnosti Ernst Leopold, a současně zdůraznil: „Tento přístup pro nás není žádnou novinkou. Na snižování energetické náročnosti a hledání udržitelných řešení pracujeme intenzivně již osmým rokem.“

Jedním z přístupů, který Ernst Leopold dlouhodobě uplatňuje, je využívání zbytkového technologického tepla k vytápění svých budov a ohřevu teplé užitkové vody. Před několika lety provedla společnost přestavbu všech energetických zdrojů pro vytápění, aby dosáhla co největší úspory energie. K řízení energetických procesů ve firmě se využívá inteligentní softwarové řešení.

Průběžně se také provádí výměna oken a vstupních dveří, což vede ke snížení nákladů a zvýšení energetické účinnosti a tím i ke snížení emisí CO2. Společnost rovněž zavedla úsporné LED osvětlení do celého areálu. Díky těmto a dalším opatřením se podařilo snížit spotřebu energie, a to jak plynu, tak elektřiny, o úctyhodných 25 % v poměru k celkové produkci.

Dalším krokem směrem k ekologičtějšímu provozu je obnova manipulační techniky. Společnost nyní nakupuje pouze novou techniku, která splňuje nejen aktuální provozní předpisy, ale i budoucí standardy, což dále napomáhá snižování CO2.

V blízké budoucnosti společnost plánuje instalaci fotovoltaické elektrárny na střechy svých budov. Tento projekt bude mít klíčový význam pro další snižování spotřeby energie a emisí CO2. Ernst Leopold se také aktivně zapojuje do projektu přechodu na elektromobily pro firemní flotilu. Firma připravuje infrastrukturu nabíjecích stanic pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele a všechny, kteří navštěvují její areál.

„Nemáme v úmyslu usnout na vavřínech. Pečlivě sledujeme světové trendy a aktivně se podílíme na snižování emisí CO2. Snížení spotřeby energie a ochrana životního prostředí jsou pevnou součástí firemní politiky a strategie, která směřuje do dlouhodobého horizontu,“ uvedl na závěr jednatel Tužička.

Svět se mění a společnost Ernst Leopold se přizpůsobuje novým výzvám. Úsilí o snižování emisí CO2 a podpora udržitelnosti je příkladem toho, jak lze moderní technologie a inovace využít k ochraně životního prostředí. Je společnou odpovědností podporovat a napodobovat tato úsilí, aby se naše planeta stala udržitelným a zdravým místem pro budoucí generace.

Další novinky

Spolupráce mezi slévárnou Ernst Leopold a Vysokým učením technickým v Brně

Spolupráce mezi blanenskou slévárnou a Odborem slévárenství, Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně probíhá již více než 70 let. Vyjmenovat všechny...

ERNST LEOPOLD A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Současná společnost směřuje nikoli pouze vpřed a „po nás potopa“, ale začíná se ohlížet za tím, co za sebou zanechává, což je bezpochyby správné. O jednotlivých...

ERNST LEOPOLD ZÍSKAL CERTIFIKACI TISAX®

Společnost Ernst Leopold s.r.o. získala na konci roku 2022 certifikaci TISAX®. Jedná se o bezpečnostní normu garantující důvěryhodnost organizace a její...