Menu

ERNST LEOPOLD ZÍSKAL CERTIFIKACI TISAX®

Společnost Ernst Leopold s.r.o. získala na konci roku 2022 certifikaci TISAX®. Jedná se o bezpečnostní normu garantující důvěryhodnost organizace a její schopnost chránit informace partnerů z oblasti automobilového průmyslu.

„Věřím, že v našem segmentu přípravy automotive nářadí jsme vůbec první společností v České republice, které se tuto certifikaci podařilo získat,“ uvedl Zdeněk Tužička, jednatel společnosti Ernst Leopold, a dodal: „Díky této certifikaci můžeme našim partnerům a zákazníkům prokázat, že naše společnost přistupuje zodpovědně k ochraně dat a informací. Jsme tak schopni vyhovět nejvyšším požadavkům v informační bezpečnosti.“

Certifikace TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) vznikla na základě požadavků zástupců automobilového průmyslu na systematické a důvěryhodné hodnocení informační bezpečnosti partnerů. Důvodem bylo rostoucí množství a význam citlivých informací, které si mezi sebou jednotlivé strany v oboru automotive vyměňují.

Mezi nesporné výhody patří získání důvěry stávajících obchodních partnerů ze strany odběratelů i dodavatelů, udržení kroku s konkurencí a efektivní navazování kontaktu s novými zákazníky. Pro společnost Ernst Leopold je získání certifikace důležité především z důvodu spolupráce se zákazníky z automotive sektoru.

Další novinky

Spolupráce mezi slévárnou Ernst Leopold a Vysokým učením technickým v Brně

Spolupráce mezi blanenskou slévárnou a Odborem slévárenství, Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně probíhá již více než 70 let. Vyjmenovat všechny...

ERNST LEOPOLD A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Současná společnost směřuje nikoli pouze vpřed a „po nás potopa“, ale začíná se ohlížet za tím, co za sebou zanechává, což je bezpochyby správné. O jednotlivých...

ERNST LEOPOLD ZÍSKAL CERTIFIKACI TISAX®

Společnost Ernst Leopold s.r.o. získala na konci roku 2022 certifikaci TISAX®. Jedná se o bezpečnostní normu garantující důvěryhodnost organizace a její...